Katılım ile ilgili bilgiler:

Bildiri özeti (en fazla 250 kelime) ve kısa özgeçmiş (en fazla 250 kelime) gönderim için son tarih: 15 Haziran 2017

Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı: 23 Haziran 2017

Tam metin gönderilmesi için son tarih: 15 Eylül 2017

Konferansımızda sunulan tüm bildirilerin özetleri Proceeding Book olarak yayınlanacaktır. Ayrıca tam bildiriler arasından seçilen makaleler uluslararası kitap ya da uluslararası dergi özel sayısı olarak yayınlanacaktır.

2016 yılında gerçekleştirdiğimiz birinci 21.yüzyılda uluslararası göç konferansımızda sunulan ve seçilen bildiriler Cambridge Scholar Publishing tarafından uluslararası kitap formatında yayımlanma aşamasındadır.

Konferans yeri: Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı Kampüsü

Konferans dili: Türkçe / İngilizce

Katılım ücreti: Katılım ücreti yalnızca bildiri sunacak olan konuşmacılar için geçerlidir. Birden fazla yazarlı bildirilerde sadece bir kayıt ücreti alınır.

Erken kayıt: 70 euro – Öğrenci 50 euro  (17 Temmuz 2017 tarihine kadar kayıtlar için geçerlidir)

Geç kayıt: 100 euro (18 Temmuz – 1 Eylül arası kayıtlar için geçerlidir) 

 
Copyright © 2017 KEKAM. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates