• Türkçe
  • English

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Eki
11
Eki/11 09:00 - Eki/12 18:00
When: 
Pazartesi, Ekim 11, 2021 - 09:00 to Salı, Ekim 12, 2021 - 18:00

Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan “21. Yüzyılda Uluslararası Göç” konferansı,  alanında önde gelen akademisyen ve uzmanların katılımıyla 11-12 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
Bu konferansın amacı,  Türkiye başta olmak üzere, 21. Yüzyılda dünyanın pek çok ülkesini ilgilendiren uluslararası göç hareketlerinin siyasi, iktisadi, hukuki ve sosyolojik boyutlarının tarihsel bir bakış açısıyla tartışılmasıdır. Konferans, farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler ile kamu ve sivil toplum örgütlerinde çalışan uzmanları bir araya getirerek, araştırma, fikir ve deneyim paylaşımını sağlamayı hedeflemektedir.
Konferans konularının ana başlıkları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu şekildedir: Uluslararası göç hareketleri, Mülteci sorunu, Uluslararası göç ve güvenlik, Düzensiz göç, Göçmen kaçakçılığı, Göç politikaları, Emek göçü, Zorunlu göç, Beyin göçü, Göç ve kültür, Göçmen entegrasyonu, Göç ve kadın, Diaspora ve azınlık çalışmaları, Göç ve kalkınma, Göç ve ekonomi vb.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan 21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı'na bildiri özeti göndermek için tıklayınız.

21. Yüzyılda Uluslararası Göç - V Konferansına dinleyici olarak katılmak için tıklayınız.

21. Yüzyılda Uluslararası Göç - V konferansında sunulan bildiri özetlerinin yer aldığı e-book için tıklayınız.