• Türkçe
  • English

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Nedret KURAN BURÇOĞLU

(Çeviribilim Bölümü)

Prof. Dr. Meral S. ÖZTOPRAK

(Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yaşar GÜRBÜZ

(Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Duygun YARSUVAT

(Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Rauf VERSAN

(İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Prof. Dr. E. Şule AYDENİZ 

(Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü)

Öğretim Görevlisi Mario LEVİ

(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

 

Doç. Dr. M. Murat Yüceşahin

(Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü)