• Türkçe
  • English

Konferanslar

Eki 10

Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “21. Yüzyılda Uluslararası Göç” konferansı 10-11 Ekim 2017 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.Farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler ile kamu ve sivil toplum örgütlerinde çalışan uzmanları bir araya getirerek, araştırma, fikir ve deneyim paylaşımını sağlamayı hedefleyen konferansımızda, göç olgusu siyasi, ekonomik, toplumsal, hukuki ve kültürel boyutlarıyla incelenecektir.

Eki 10

KEKAM, WALD ve UCLG-MEWA işbirliği ile 10-11 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen 21.Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı'na 3 Özel Oturum ve 6 eş zamanlı oturumda toplamda 40 konuşmacı 33 bildiri ile katılmıştır. Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Bedrettin Dalan'ın ve WALD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Duman'ın konuşmalarıyla başlayan konferansımız, alanının uzmanlarını bir araya getirerek uluslararası göç konusunun siyasi, ekonomik, sosyolojik ve hukuki boyutlarıyla incelenmesine olanak sağlamıştır.